JAVNI OGLAS za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta