1. Kongres Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta