Posjet Medicinskom fakultetu u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu