JAVNI OGLAS za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta