Međunarodni skup doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i asistenata