Novi rok za prijavu na natječaj Sveučilišta primijenjenih znanosti u Nysi, Poljska