6. znanstveni Simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem