Svjetski dan oralnog zdravlja u prostorijama Medicinskog fakulteta u Mostaru