Ugovor o suradnji sa najvećim centrom za liječenje raka na Srednjem istoku