Obavijest o javnoj obrani gotove doktorske disertacije