Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta