Javna obrana gotove doktorske disertacije i nastupno predavanje