Rektorova nagrada za za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta