Javna obrana teme doktorske disertacije i nastupno predavanje