„Dan doktorata“ , prvi put na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru