Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice