Obavijest o komemoraciji za pok. doc. dr. sc. Ivana Bagarića