Obavijest o otvorenom natječaju za prijavu na međunarodnu ljetnu školu