Natječaj za prijave studenta za ovogodišnju Međunarodnu ljetnu školu