Obavijest o međunarodnoj ljetnoj školi koja će se održati u Prištini (Kosovo)