Organizacijski odbor 56. Šimićevih susreta 2019. i Matica hrvatska Ogranak Grude raspisuju N A T J E Č A J