Projekti i odabrane publikacije

“Uloga metaloproteinaza,proliferacije i apoptoze u razvoju fetalnih pluća čovjeka”, 2013.-2014. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
“Uloga Alfa-Tubulina, Ki-67 i OCT-4 u ranom razvoju kralježnične moždine čovjeka”, 2012.-2013. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
“Izražaj ZAP-70 proliferativna aktivnost leukemijskih stanica u B-kroničnoj leukemiji”, 2011.-2012. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
“Razvoj perifernog živčanog sustava u čovjeka”, 2008.-2009. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
Odabrane publikacije proistekle iz laboratorija za morfološke znanosti:
 1. Šoljić V, Perak RB, Vukojević K, Saraga-Babić M, Bubalo P, Karan D, Todorović J, Batinić D. ZAP-70 expression and proliferative activity in chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma. 2013 Jun;54(6):1171-6.
 2. Kraljevic D, Vukojevic K, Karan D, Rajic B, Todorovic J, Miskovic J, Tomic V, Kordic M, Soljic V. Proliferation, apoptosis and expression of matrix metalloproteinase-9 in human fetal lung. Acta Histochem. 2015 May-Jun;117(4-5):444-50.
 3. Miskovic J, Brekalo Z, Vukojevic K, Miskovic HR, Kraljevic D, Todorovic J, Soljic V. Co-expression of TTF-1 and neuroendocrine markers in the human fetal lung and pulmonary neuroendocrine tumors. Acta Histochem. 2015 May-Jun;117(4-5):451-9.
 4. Cubela M, Soljic V, Kero D, Vukojevic K, Govorko DK, Saraga-Babic M. Comparison of proliferation, apoptosis and expression of syndecan-1 and α- SMA in edentulous ridge oral mucosa of successful and early failed submerged dental implants-An immunohistochemical study. Arch Oral Biol. 2016 Mar 2;66:155-164.
 5. Ostojic M, Soljic V, Vukojevic K, Dapic T. Immunohistochemical charecterization of early and advanced knee osteoarthritis by NF-kB and  iNOS expression. J Orthop Res.2016 Dec 13. doi: 10.1002/jor.23504. [Epub ahead of print]
 6. Orlovic M, Tomic V, Vukojevic K, Hudic I, Mandic V, Azinovic I, Soldo D, Kajic M, Soljic V. Decreased expression of MMP-9 in CD8+cells in placenta with severe preeclampsia. Biotech Histochem 2017 .[prihvaćeno za publiciranje]

 

DOKTORSKE DISERTACIJE:

 1. Josip Mišković: Zajednička izraženost biljega neuroendokrine diferencijacije i tireoidnog transkripcijskog faktora (TTF-1) u fetalnim plućima i plućnom karcinomu malih stanica. Medicinski fakultet Mostar, 2016.
 2. Mladen Ćubela: Proliferacija i apoptoza mekog tkiva u području zubnog implantata. Medicinski fakultet Mostar, 2016.
 3. Marko Ostojić: Izražaj inducibilne NO sintetaze i transkripcijskog čimbenika NF-kB u sinovijskoj membrani bolesnika s osteoartritisom koljena. Medicinski fakultet Mostar, 2015.
 4. Tanja Janjić Zovko: Uloga Ki-67, alfa-tubulina i Oct-4 u ranom razvoju kralježničke moždine čovjeka. Medicinski fakultet Mostar, 2014.
 5. Josip Novaković: Uloga proliferacije, apopotoze i stanične diferencijacije u spajanju primarnog i sekundarnog nepca čovjeka. Medicinski fakultet Mostar, 2012.
 6. Violeta Šoljić: Izražaj Zap-70 i proliferativna aktivnost leukemijskih stanica u B-kroničnoj
  limfocitnoj leukemiji. Medicinski fakultet Mostar, 2011.
MAGISTARSKI RADOVI
 1. Đani Godler: Proliferacija i apoptoza u folikulima jajnika žena reproduktivne dobi. Medicinski fakultet Mostar, 2013.
 2. Darko Alfirević: Kliničko patološka obilježja ranog relapsa difuznog B-velikostaničnog Ne-Hodgkinovog limfoma s obzirom na podrijetlo stanica iz germinativnog centra folikula. Medicinski fakultet Mostar, 2013.
 3. Anka Ćorić: Povezanost anksioznosti djece i njihovih roditelja od stomatološkog zahvata s indeksom oralnog zdravlja. Medicinski fakultet Mostar, 2011.
 4. Josip Novaković: Uloga Ki-67, bcl-2 i kaspase-3 čimbenika u razvoju gornje čeljusti čovjeka. Medicinski fakultet Mostar, 2009.
 5. Katarina Vukojević: Uloga Ki-67, kaspaze-3 i bcl-2 u razvoju spinalnih ganglija čovjeka. Medicinski fakultet Mostar, 2008.
DIPLOMSKI RADOVI
 1. Franko Batinović: Izražaj sonic hedgehog u ljudskim fetalnim plućima i njegova povezanost s karcinomima pluća malih i ne-malih stanica. Medicinski fakultet Mostar, 2016.
 2. Katarina Vukojević: Razlika u osjetu boli između dva štakorska soja Wistar i Sprague-Dawley. Medicinski fakultet Mostar, 2004