Područje istraživanja

Procesi nastanka novotvorina i embrionalnog/fetalnog razvoja čovjeka dijele sličan izražajni obrazac genskih puteva, posebice kada je riječ o matičnim stanicama koje mogu biti izvor nastanka novotvorina. Diferencijacijom matičnih stanica nastaju različite stanične populacije iz kojih se mogu razviti različite vrste karcinoma i limfoma. Isto tako, pod utjecajem mikrookoliša i genetskih alteracija, različite vrste karcinoma i limfoma mogu nastati od iste stanice. Poznavanje različitih razvojnih puteva i odstupanje od normalnog obrasca može dovesti do važnih spoznaja o uzroku histološki različitih karcinoma i limfoma. Stoga je područje interesa našeg laboratorija proučavanje temeljnih razvojnih procesa poput programirane stanične smrti (izražaj pro-apoptotskih čimbenika), preživljenja stanica (izražaj anti-apoptotskih čimbenika), proliferacije (izražaj mitotskih i postmitotskih čimbenika) i diferencijacije (izražaj čimbenika rasta i diferencijacije, te specifičnih receptora) tijekom tumorigeneze (razvoj karcinoma i limfoma) i embriogeneze. U tu svrhu do sada smo radili na tkivima različitih organa i struktura (tkiva fetalnih pluća, sinovijalne membrane, jajnika, zuba, karcinome pluća, posteljice, te stanice periferne krvi i koštane srži). Osim ovog temeljnog područja interesa imamo nekoliko suradnji s odjelima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar: Odjel za ginekologiju i porodništvo (preeklampsije kod trudnica) i Odjel za ortopediju (razvoj osteoartritisa). Nadamo se da će rezultati naših istraživanja naći svoju primjenu u razvoju novih dijagnostičkih i prognostičkih biljega koji mogu upućivati na rani razvoj bolesti.
Laboratorijske tehnike: klasične histološke tehnike, imunohistokemija, imunofluorescencija, imunocitokemija, protočna citometrija, ELISA (EnzymeLinkedImmunoSorbentAssay), WB.
Jedan od najvećih izazova današnje medicine je kako iskoristiti i ujediniti znanja sakupljena na kliničkoj i molekularnoj razini za dobrobit pacijenta.
PLANOVI BUDUĆIH ISRAŽIVANJA
Kronična limfatična leukemija na primarnim staničnim kulturama;genski izražaji indolentnih limfoma
Histološka analiza tkiva prosteljice te separacija limfocita T iz posteljičnog tkiva uz primjenu FISH metode i protočne citometrije; genski izražaji biljega preeklampsije