Obavijest o nastupnom predavanju

O B A V I J E S T

            Dr. sc. Marko Martinac, dr. med., u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docent, održat će nastupno predavanje na temu:

         „ Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji         

u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb, dana 30.11.2017. god. (četvrtak), s početkom u 12,00 sati.

Pozivaju se zainteresirane stranke prisustvovati ovom predavanju.