JAVNI OGLAS za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Federalno ministarstv zdravstva u suradnji sa nositeljima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizira nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, prema planu standardizirane edukacije (SHCE) sukladno članku 6. Pravilnika o KPE.

Edukativni program obuhvata tri razine edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3) u ukupnom trajanju od 265 sati nastave.

Više informacija možete pročitati ovdje, a prijavnicu preuzeti ovdje.