Javne obrane tema doktorskih disertacija

O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznika IVANA MERDŽE, dr. med., pod naslovom

 “MITOCHONDRIAL FUNCTION DYNAMICS IN THE CEREBRAL VASCULATURE DURING DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Danijel Pravdić, predsjednik
 2. prof. dr. sc, Mladen Boban, član
 3. prof. dr. sc. Ivica Brizić, član

Mentor prof. dr. sc. David Busija               

održat će se u ponedjeljak 29. svibnja 2017. godine s početkom u 16,00 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.


O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice KATICE PAVLOVIĆ, dr. med., pod naslovom

 “UČINCI UMETKA DETUBULARIZIRANOG SEGMENTA TANKOG CRIJEVA U GLATKO-MIŠIĆNI SINCICIJ MOKRAĆNOG MJEHURA NA NJEGOVU KONTRAKTILNOST KOD BOLESNIKA S NEUROGENIM MJEHUROM”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Boris Ružić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, član
 3. dr. sc. Davor Tomić, član

Mentor prof. dr. sc. Ivan Gilja               

održat će se u srijedu 31. svibnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije


O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice DANICE MOMČIČEVIĆ, dr. med., pod naslovom

 “ZNAČENJE RAZLIKE PARCIJALNIH TLAKOVA UGLJIKOVOG DIOKSIDA U ARTERIJSKOJ I VENSKOJ KRVI U PROCJENI PERFUZIJE U PACIJENATA S MULTIORGANSKOM DISFUNKCIJOM”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Danijel Pravdić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Zvezdana Rajkovača, član
 3. prof. dr. sc. Vesna Golubović, član

Mentor prof. dr. sc. Peđa Kovačević              

održat će se u ponedjeljak 31. svibnja 2017. godine s početkom u 11:30 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.


O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznice VIOLETE ŠETKA ČULJAK, dr. med., pod naslovom

“POJAVNOST SIMPTOMA AKUTNOG STRESNOG POREMEĆAJA U RODITELJA I DJECE OPERIRANE NA ODJELU ZA DJEČJU KIRURGIJU SKB MOSTAR”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Miro Klarić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Darinka Šumanović Glamuzina
 3. doc. dr. sc. Nado Bukvić, član

Mentor prof. dr. sc. Ante Kvesić

Komentor: doc. dr. sc. Mladenka Vukojević            

održat će se u petak 02. lipnja 2017. godine s početkom u 14,00 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.