Javne obrane tema doktorskih disertacija

O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznika BOŽE ŠUŠKA, dr. med., pod naslovom

 “ULOGA TKIVNO-REZIDENTNIH MEMORIJSKIH LIMFOCITA T U MOZGU NAKON PRIROĐENE CITOMEGALOVIRUSNE INFEKCIJE”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ivan Ćavar, član
  3. doc. dr. sc. Jadranka Nikolić, član

Mentor prof. dr. sc. Jurica Arapović            

održat će se u ponedjeljak, 10. srpnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.


O B A V I J E S T

Shodno članku 45. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave, obrane i ocjene teme doktorske disertacije, javna obrana teme doktorske disertacije polaznika SANJINA LOVRIĆA, dr. med., pod naslovom

 “POVEZANOST RANE PSIHOTRAUMATIZACIJE S PSIHOTIČNIM I NEPSIHOTIČNIM POREMEĆAJIMA U ODRASLOJ DOBI”

pred Povjerenstvom za obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Dolores Britvić, član
  3. doc. dr. sc. Alma Džubur-Kulenović, član

Mentor prof. dr. sc. Miro Klarić             

održat će se u srijedu, 12. srpnja 2017. godine s početkom u 17:30 sati u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.