Javna obrana teme doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice MARTINE ŠOLJIĆ, dr. med., pod naslovom

IMUNOHISTOKEMIJSKA RAZINA RECEPTORA ZA VITAMIN D, INZULINU NALIK FAKTORA RASTA I PROLIFERACIJSKOG BILJEGA KI67  U TROSTRUKO NEGATIVNIM KARCINOMIMA DOJKE

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mirna Saraga-Babić, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Joško Petričević, član
  3. doc. dr. sc. Nikica Šutalo, član

Mentor doc. dr. sc. Tomislav Omrčen

Komentor prof. dr. sc. Milenko Bevanda

održat će se u utorak, 28. veljače 2017. godine s početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb. Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.