Obavijest o predavanju

Dana 27.06.2018 god na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru će se održati predavanje na temu; Granični poremećaj ličnosti sa malim psihofarmakološkim desertom“ koje će održati Prim. Univ.-Prof. Marius Nickel-Palczyński, dr. med. sa medicinskog fakulteta iz Graza (Austrija). Više info o samom predavanju te učešću pratite na našoj web i FB Više …