Biomedicina i zdravstvo

Dokumenti i pravilnici

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Prijava teme doktorske disertacije

Naputak

Naputak za prijavu teme doktorske disertacije

Životopis

Kratak životopis

Naputak

Naputak o nazivu datoteka

Izvješće o obrani teme doktorske disertacije

Prijava na ocjene doktorske disertacije

Uvjeti za prijavu rada na ocjenu i obranu rada

Ocjena doktorske disertacije

za  upis pristupnika na znanstveni poslijediplomski doktorski studij „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Natječaj za doktorski studij 2019. /2020.

Poslijediplomski doktorski studij

Natječaj

Natječaj za doktorski studij 2019. /2020.

Upute

Upute za prijavu na natječaj

Prijava

Prijava za natječaj

Bodovanje

Obrazac za bodovanje

Zahtjev

“Zahtjev za potvrdu iz knjižnice objavljenih indeksiranih radova”

Upute za izradu profila na Google znalcu

Registar radova Sveučilišta u Mostaru

Priručnici i upute za korištenje

Knjižnica