Home

Laboratorij za morfološke znanosti na Medicinskom fakultetu osnovan je 2008 godine.  Od tada je uspješno provedeno više znanstveno-istraživačkih projekata. S vremenom ja laboratorij u potpunosti opremljen uređajima i pomoćnim instrumentima za izvođenje tehnika koje se primjenjuju u obradi tkiva.
Za različita istraživanja koja za cilj imaju utvrđivanje strukturne i funkcionalne povezanosti različitih stanica, tkiva i organa, uzorak od interesa je prije svega potrebno fiksirati u formalinu ili drugom fiksativu što ovisi od vrste tkiva, kao i metodologije koje će se dalje primjenjivati. Nakon fiksacije slijedi niz koraka kojima tkivo pripremamo za uklapanje u parafinske blokove. Kada su parafinski blokovi spremni, pristupa se izradi histoloških rezova na mikrotomu koji se nanose na predmetnice. Koraci koji slijede ovise o cilju istraživanja koje se provodi, a mogu biti jedan ili kombinacija dva ili više od navedenih:
-Rutinsko bojanje (H-E)
-Histokemijska bojanja
-Imunohistokemija/imunofluorescencija
Osim obrade i analize tkiva, u laboratoriju je razvijen i protkol za imunocitokemiju na nativnim razmazima periferne krvi i punktata koštane srži, kao i na odbojanim (May-Grunwald Giemsa) citološkim preparatima.
Također, u tijeku je nabava uređaja i regencija za fluorescentnu in situ hibridizaciju. Pored navedene metode koristimo protokol za separaciju stanica iz krvi bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom. Metode koje se primjenjuju  uključuju kratkotrajno kultiviranje stanica i analizu na protočnom citometru.