Nagrađivanje studenata

Od akademske godine 2015/2016 Katedra za histologiju i embriologiju nagrađuje najbolje studente, koji imaju priliku, ako žele, raditi na istraživanju pod vodstvom mentora, u skladu sa željama i vremenskim mogućnostima studenta. Mentor će biti član katedre za Histologiju i embriologiju koji će sa studentom raditi po dogovoru te naučiti studenta kako se planira, provodi i objavljuje znanstveni rad. Studenti uključeni u znanstveni izborni program tijekom studija razvijaju veće zanimanje za znanost, razviju kritičko mišljenje, dodatno se informatički osposobljavaju, te stječu korisne kontakate za napredovanje u akademskoj karijeri, Katedra za histologiju i embriologiju drži da se uključivanjem studenata u znanstveni rad potiče njihov interes za znanost i karijerni razvoj već od prve godine studija.