Cilj predmeta

Cilj predmeta Histologija i embriologija jest pružiti studentu znanja o razvoju i histološkoj građi čovjekova tijela te ga tako osposobiti za razumijevanje normalne funkcije ljudskog tijela i patoloških promjena na mikroskopskoj razini. Zadaci nastave jesu osposobljavanje studenta da građu čovjekova tijela shvati kao cjelinu sastavljenu od pojedinih međusobno povezanih sustava, te da na temelju vlastitog iskustva mikroskopiranjem stekne sigurnost u prepoznavanju važnih histoloških struktura. Predmet Histologija i embriologija obuhvaća područja opće embriologije, opće histologije, specijalne embriologije i specijalne histologije.