Nastavni plan i program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Cilj nastave predmeta Histologija i embriologija jest pružiti studentu znanja o razvoju i građi čovjekova tijela te ga tako osposobiti za razumijevanje normalne funkcije ljudskog tijela i patoloških promjena na mikroskopskoj razini. Zadaci nastave jesu osposobljavanje studenta da građu čovjekova tijela shvati kao cjelinu sastavljenu od pojedinih međusobno povezanih sustava te da na temelju vlastitog iskustva mikroskopiranjem stekne sigurnost u prepoznavanju važnih histoloških struktura. Predmet Histologija i embriologija obuhvaća područja opće embriologije, opće histologije, specijalne embriologije i specijalne histologije.

Nastava predmeta Histologija i embriologija sastoji se od 15 tematskih jedinica i 15 provjera znanja na seminarima i vježbama. Svaka tematska jedinica sadrži: 2 sata predavanja, 2 sata seminara i 2 sata vježbi, te po 5 sati predispitnih seminara i vježbi. Ukupna satnica iznosi 100 sati (30 sati predavanja, 35 sati  seminara i 35 sati vježbi).

OBVEZNA LITERATURA

UDŽBENICI:

 • Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga.
 • Sadler TW. Medicinska embriologija. Zagreb: Školska knjiga.
 • Histološki praktikum za studente dentalne medicine. Vukojević K. i Šoljić V. Medicinski   fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2017.

DODATNA LITERATURA:

 • Sobotta – Histološki atlas. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Bradamante Ž, Švajger A. Vježbe iz histologije. Zagreb: Medicinski fakultet Zagreb.
 • Durst-Živković B. Praktikum iz histologije. Zagreb: Školska knjiga. 1998.
 • VMS image collection: Histology Atlas, 2008.

POPIS NASTAVNIH CJELINA

 1. GAMETOGENEZA, PRVI I DRUGI TJEDAN RAZVOJA
 • Predavanje: Gametogeneza, prvi i drugi tjedan razvoja
 • Seminar: Menstruacijski, ovarijski ciklus i oplodnja
 • Vježba: Priprema preparata u histologiji
 1. EMBRIONALNO I FETALNO RAZDOBLJE
 • Predavanje: Embrionalno i fetalno razdoblje i prirođene malformacije
 • Seminar: Posteljica i placentna membrana
 • Vježba: Posteljica i pupkov tračak
 1. EPITELNO I VEZIVNO TKIVO
 • Predavanje: Epitelno i vezivno tkivo
 • Seminar: Pokrovni i žljezdani epitel; Stanice i međustanična tvar vezivnog tkiva
 • Vježba: Neformirano gusto vezivno tkivo, tetiva, hijalina, elastična i vezivna hrskavica
 1. HRSKAVICA, KOST I OKOŠTAVANJE
 • Predavanje: Hrskavica, kost i okoštavanje
 • Seminar: Hrskavično tkivo, razvoj skeletnog sustava i okoštavanje
 • Vježba: Dekalcinirana kost, dezmalno i enhondralno okoštavanje
 1. MIŠIĆNO TKIVO
 • Predavanje: Razvoj i građa mišićnog tkiva
 • Seminar: Morfološki temelji kontraktilnosti
 • Vježba: skeletni, glatki i srčani mišić
 1. ŽIVČANO TKIVO – RAZVOJ I GRAĐA
 • Predavanje: Razvoj i građa živčanog tkiva
 • Seminar: Morfološki temelji podražljivosti živčanog sustava; Anomalije živčanog sustava
 • Vježba: Kralježnična moždina, veliki i mali mozak, periferni živac i gangliji
 1. KRVOŽILNI I LIMFNI SUSTAV
 • Predavanje: Razvoj i građa krvožilnog i limfnog sustava
 • Seminar: Anomalije krvožilnog sustava, funkcija limfnog sustava
 • Vježba: arterija i vena, limfni čvor, nepčana tonzila
 1. TJELESNE ŠUPLJINE, RAZVOJ I GRAĐA DIŠNOG SUSTAVA
 • Predavanje: Tjelesne šupljine, razvoj i građa dišnog sustava
 • Seminar: Opći ustroj probavne cijevi – jednjak i želudac
 • Vježba: Pluća, dušnik, jednjak i želudac
 1. PROBAVNI SUSTAV I – PROBAVNA CIJEV
 • Predavanje: Razvoj glave i vrata (razvoj lica, nepca i zuba)
 • Seminar: Razvoj i građa zuba, usna šupljina (usna, jezik i slinovnice)
 • Vježba: Zub, razvoj zuba, vršak jezika, papilla vallata, gl. submandibularis
 1. PROBAVNI SUSTAV II – ŽLIJEZDE PROBAVNE CIJEVI
 • Predavanje: Razvoj i anomalije probavnog sustava
 • Seminar: Želudac, žlijezde probavne cijevi – jetra i gušterača
 • Vježba: Tanko, debelo crijevo, crvuljak, jetra i gušterača
 1. RAZVOJ I GRAĐA MOKRAĆNOG SUSTAVA
 • Predavanje: Razvoj i građa mokraćnog sustava
 • Seminar: Građa i funkcija mokraćnog sustava
 • Vježba: Bubreg, mokraćni mjehur i mokraćovod, prostata i penis
 1. RAZVOJ I GRAĐA SPOLNOG SUSTAVA
 • Predavanje: Razvoj i građa spolnog sustava
 • Seminar: Građa i funkcija spolnog sustava
 • Vježba: testis, ductus deferens, sjemenski mjehurić, jajnik, jajovod i maternica
 1. NEUROENDOKRINI SUSTAV
 • Predavanje: Endokrine žlijezde
 • Seminar: Organizacija i funkcija endokrinih žlijezda
 • Vježba: Hipofiza, štitna žlijezda, nadbubrežna žlijezda i epitelna tjelešca
 1. OKO
 • Predavanje: Građa i razvoj oka
 • Seminar: Građa i funkcija oka
 • Vježba: Oko
 1. UHO
 • Predavanje: Građa i razvoj uha
 • Seminar: Građa i funkcija uha
 • Vježba: Uho