Upisi za prijelaznike za ak. 2017. /2018.

UPISI ZA PRIJELAZNIKE 2017./2018. GODINE

(Studij medicine)

Upisi za prijelaznike su 12. i 13. 10. 2017. godine

od 10.00 do 13.00 sati.

Svaki student mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. Maturalna svjedodžba/svjedodžba o državnoj maturi
 2. Svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole
 3. Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 4. Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij medicine izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Potvrdu o prebivalištu (BiH državljani – CIPS)
 7. Ispisnica + indeks
 8. Dvije iste slike za indeks formata 4×6 cm
 9. Nastavni plan i program
 10. Dokaz o uplati za upisni materijal (Indeks+formulari) 40 KM na žiro- račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank 3381002200333181
 11. Dokaz o uplati za «Studentski zbor» 10,00 KM na žiro-račun Sveučilišta u Mostaru UniCredit bank 3381302231566875
 12. dokaz o uplati upisa u zimski semestar 1500,00 KM na žiro- račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank 3381002200333181
 13. dokaz o uplati za članstvo u Medicinskoj knjižnici 10.00 KM na žiro- račun Medicinskog fakulteta. UniCredit bank 3381002200333181

Indeks i formulare za upis, studenti će dobiti u Studentskoj referadi.

Studenti koji su srednju školu završili u inozemstvu, moraju izvršiti nostrifikaciju svedodžbi, te priložiti rješenje o nostrifikaciji (Ministarstvo obrazovanja u Mostaru)

Svi dokumenti moraju biti originali.