UPISI ZA BRUCOŠE u 2017./2018.

Studij medicine (BiH državljani)

Upisi u I. godinu studija za BiH državljane su od 11. rujna 2017. godine od 10,00 do 13,00 sati

Svi dokumenti moraju biti original

Potrebni dokumenti za upis BiH državljana:

  1. a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
  2. b) Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi)
  3. c) Izvod iz matične knjige rođenih (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 17. 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni)
  4. d) Uvjerenje o državljanstvu (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 17. 06. 2013, a stari obrasci neće biti prihvaćeni)
  5. e) Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij medicine izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
  6. f) Potvrda o prebivalištu (izvaditi u CIPS-u),
  7. g) Dvije iste slike za indeks formata 4×6 cm
  8. h) Dokaz o uplati za upisni materijal 40,00 KM na žiro-račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181
  9. i) Dokaz o uplati za članstvo u Medicinskoj knjižnici 10.00 KM na žiro-račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181
  10. j) Dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10,00 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875

Redoviti studenti koji upisuju (Studij medicine) (9 studenata) trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500,00 KM na žiro-račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181

Studenti koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju donijeti rješenje o nostrifikaciji svedodžbi.

Upisnici će dobiti kompletan upisni materijal u studentskoj referadi.