UPISI ZA BRUCOŠE (Studij medicine) u 2017. /2018. (Strani državljani)

UPISI ZA BRUCOŠE (Studij medicine) u 2017./2018. (Strani državljani)

Upisi u I. godinu studija za strane državljane su od 18. i 19. srpnja 2017. godine od 10.00 do 13.00 sati.

Svi dokumenti moraju biti original

Potrebni dokumenti za upis stranih državljana:

  1. a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
  2. b) Svjedodžbu o završnom ispitu (državnoj maturi)
  3. c) Izvod iz matične knjige rođenih (ne može biti stariji od 6 mjeseci)
  4. d) Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij medicine izdano od obiteljskog liječnika
  5. e) Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbi
  6. f) Dvije iste slike za indeks formata 4×6 cm
  7. g) Dokaz o uplati za upisni materijal 40,00 KM na žiro-račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181
  8. h) Dokaz o uplati za članstvo u Medicinskoj knjižnici 10,00 KM na žiro-račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181
  9. i) Dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10,00 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875
  10. j) Dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500,00 KM na žiro-račun Medicinskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381002200333181

Upisnici trebaju uraditi nostrifikaciju Svjedodžbe o državnoj maturi u ministarstvu obrazovanja u Mostaru.

Upisnici će dobiti kompletan upisni materijal u studentskoj referadi