Poka�i/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 21/10/2019 - 27/10/2019 Forward
Ponedjeljak, 21/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar MEDICINSKA BIOLOGIJA-P
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Pedijatrija Pedijatrija
Predavaonica br.2 Radiologija BOHEMSA- info sat
Predavaonica br.3 Fiziologija - Parcijalni ispit - DM Fiziologija - (P i S) Opća i socijalna dentalna medicina - 1. god. - DM
Predavaonica br.4 PATOLOGIJA-P PATOLOGIJA-S-1 PATOLOGIJA-S-2
Predavaonica br.5 MEDICINSKA BIOKEMIJA-S
Informatička učionica PATOLOGIJA-V-2 PATOLOGIJA-V-1
Anatomski praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA -(P+S) DM
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum ZAUZETO
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana Interna medicina - (P) - DM
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE MEDICAL BIOCHEMISTRY-SEMINAR
Utorak, 22/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar MEDICINSKA BIOLOGIJA-P+S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Pedijatrija
Predavaonica br.2 Radiologija Opća i socijalna dentalna medicina - 1. god. - DM
Predavaonica br.3 Fiziologija - seminari - DM
Predavaonica br.4 PATOLOGIJA-P PATOLOGIJA-S-2 PATOLOGIJA-S-1
Predavaonica br.5 MEDICINSKA BIOKEMIJA-S
Informatička učionica PATOLOGIJA-V-1 PATOLOGIJA-V-2
Anatomski praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA -(S) DM
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana Interna medicina - (P) - DM
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Kemijski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE Medical Biochemistry- Seminar
Srijeda, 23/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar MEDICINSKA BIOLOGIJA-P+S                              
Mali amfiteatar             MEDICINSKA BIOLOGIJA-S                              
Predavaonica br.1             Pedijatrija                    
Predavaonica br.2   Radiologija     Opća i socijalna dentalna medicina - 1. god. - DM      
Predavaonica br.3   Radiologija-vježbe                                
Predavaonica br.4   PATOLOGIJA-P   PATOLOGIJA-S-1   PATOLOGIJA-S-2                        
Predavaonica br.5       MEDICINSKA BIOKEMIJA-V         MEDICAL BIOLOGY- SEMINAR 10 and 11  
Informatička učionica           PATOLOGIJA-V-2   PATOLOGIJA-V-1                        
Anatomski praktikum   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA -(S) DM                          
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                 Kirurgija                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana     Interna medicina - (P) - DM                                    
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum   MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                          
Kemijski praktikum   MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                          
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                   MEDICAL BIOCHEMISTRA -SEMINAR                    
Cetvrtak, 24/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1             Pedijatrija                    
Predavaonica br.2   Radiologija     Opća i socijalna dentalna medicina - 1. god. - DM      
Predavaonica br.3   Radiologija-vježbe                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5       MEDICINSKA BIOKEMIJA-V         MEDICAL BIOLOGY - L17 (from 14:35pm - 16:10pm) MEDICAL BIOLOGY - S12 (from 16:15pm - 17:50pm)        
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA -(S) DM                    
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                 Kirurgija                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana     Interna medicina - (P) - DM                                    
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum   MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                          
Kemijski praktikum   MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                          
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                   MEDICAL BIOCHEMISTRY- SEMINAR                    
Petak, 25/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1             Pedijatrija                      
Predavaonica br.2   Radiologija     Opća i socijalna dentalna medicina - DM                
Predavaonica br.3   Radiologija- vježbe                        
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA -(V) DM                              
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana     Interna medicina - (P) - DM                                    
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum   MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                              
Kemijski praktikum   MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                              
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                           MEDICAL BIOLOGY ( L18; L19; L20)  
Subota, 26/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2     Restaurativna dent. med.- ISPIT- DM                                    
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Nedjelja, 27/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum