Poka�i/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 20/01/2020 - 25/01/2020 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 20/01/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-P
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Interna medicina
Predavaonica br.2 ORALNA HIGIJENA -(P) - IV. god. - Studij dentalne medicine ORALNA HIGIJENA - (S) - IV. god. - Studij dentalne medicine
Predavaonica br.3 MIP2: STOMATOLOŠKA ANESTEZIJA - III. god. - Studij dentalne medicine
Predavaonica br.4 PATOFIZIOLOGIJA-P PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica br.5 TEMELJI NEUROZNANOSTI-S TEMELJI NEUROZNANOSTI-P SCIENTIFIC METHODOLOGY - L9. E6
Informatička učionica TEMELJI NEUROZNANOSTI-V ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-V TEMELJI NEUROZNANOSTI-V
Anatomski praktikum
Histološki praktikum TEMELJI NEUROZNANOSTI-S
Fiziološki praktikum PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana ginekologija
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina A - DM Od 12:15, MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina B - DM
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE BASIC NEUROSCIENCE - E7, S9, L7
Utorak, 21/01/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-P+S
Mali amfiteatar ispit prva grupa Sudska medicina, pismeni ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-S
Predavaonica br.1 Interna medicina
Predavaonica br.2 Sudska medicina, ispit
Predavaonica br.3 ORALNA HIGIJENA - (P) - IV. god. - Studij dentalne medicine ORALNA HIGIJENA - (S) - IV. god. - Studij dentalne medicine
Predavaonica br.4 PATOFIZIOLOGIJA-P PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica br.5 TEMELJI NEUROZNANOSTI-S SCIENTIFIC METHODOLOGY - L10 , S7
Informatička učionica TEMELJI NEUROZNANOSTI-V
Anatomski praktikum MIP2: STOMATOLOŠKA ANESTEZIJA - III. god. - Studij dentalne medicine
Histološki praktikum TEMELJI NEUROZNANOSTI-S
Fiziološki praktikum PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana ginekologija
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina B - DM Od 12:15, MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina A - DM
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE BASIC NEUROSCIENCE - S10 ; E12
Srijeda, 22/01/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-P+S
Mali amfiteatar ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-S
Predavaonica br.1 Interna medicina
Predavaonica br.2 epidemiologija
Predavaonica br.3 ORALNA HIGIJENA - (P + S) - IV. god. - Studij dentalne medicine
Predavaonica br.4 PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica br.5 TEMELJI NEUROZNANOSTI-S SCIENTIFIC METHODOLOGY - L11, S8
Informatička učionica TEMELJI NEUROZNANOSTI-V
Anatomski praktikum MIP2: STOMATOLOŠKA ANESTEZIJA - III. god. - Studij dentalne medicine
Histološki praktikum TEMELJI NEUROZNANOSTI-S
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana ginekologija
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina A - DM Od 12:15, MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina B - DM
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE BASIC NEUROSCIENCE - S11
Cetvrtak, 23/01/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Interna medicina
Predavaonica br.2 Epidemiologija
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4 PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica br.5 TEMELJI NEUROZNANOSTI-P TEMELJI NEUROZNANOSTI-S SCIENTIFIC METHODOLOGY - E7-8
Informatička učionica ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-V
Anatomski praktikum
Histološki praktikum TEMELJI NEUROZNANOSTI-S
Fiziološki praktikum PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana ginekologija
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina B - DM Od 12:15, MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina A - DM
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE BASIC NEUROSCIENCE - L8 , S12 BASIC NEUROSCIENCE - E11
Petak, 24/01/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-P ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-S ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-S
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Interna medicina
Predavaonica br.2 Epidemiologija
Predavaonica br.3 ETIKA u dentalnoj medicini I. - III. god. DM
Predavaonica br.4 PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica br.5 TEMELJI NEUROZNANOSTI-S SCIENTIFIC METHODOLOGY - L12; E9
Informatička učionica TEMELJI NEUROZNANOSTI-V ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MED.INFORMATIKA-V TEMELJI NEUROZNANOSTI-V
Anatomski praktikum
Histološki praktikum TEMELJI NEUROZNANOSTI-S
Fiziološki praktikum PATOFIZIOLOGIJA-S
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana Ginekologija
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina A - DM Od 12:15, MEDICINSKA KEMIJA - vježbe - skupina B - DM
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE BASIC NEUROSCIENCE - E8 ; S13
Subota, 25/01/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar DANI DOKTORATA
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE
 
 
Danas Back 20/01/2020 - 25/01/2020 Forward (Pokazi cijeli tjedan)