Pokazi/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 22/04/2019 - 27/04/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 22/04/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE
Utorak, 23/04/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S FIZIOLOGIJA - PARCIJALNI TEST-2
Mali amfiteatar ANATOMIJA-S
Predavaonica br.1 Infektologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 Paofiziologija- DM
Predavaonica br.4 Restaurativna dentalna medicina I.- ispit Patofiziologija DM- I. parcijala
Predavaonica br.5
Informatička učionica ANATOMIJA-V ANATOMY - E-A, E-B, J. LESKO
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V ANATOMY - E-A, E-B, J. LESKO
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE ANATOMY - L30, S31, J. LESKO
Srijeda, 24/04/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S IMUNOTERAPIJA KARCINOMA-PREDAVANJE
Mali amfiteatar ANATOMIJA-S
Predavaonica br.1 Infektologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 Gnatologija- DM
Predavaonica br.4 Patofiziologija- DM
Predavaonica br.5
Informatička učionica ANATOMIJA-V ANATOMY - E-A, E-B, K. VUKOJEVIĆ
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V ANATOMY - E-A, E-B, K. VUKOJEVIĆ
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti lokomotornog sustava
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE ANATOMY - L31, S32, K. VUKOJEVIĆ
Cetvrtak, 25/04/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S
Mali amfiteatar ANATOMIJA-S
Predavaonica br.1 Infektologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 Gnatologija- DM
Predavaonica br.4 Patofiziologija- DM
Predavaonica br.5 ZAUZETO
Informatička učionica ANATOMIJA-V ANATOMY - E-A, E-B, K. VUKOJEVIĆ
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V ANATOMY - E-A, E-B, K. VUKOJEVIĆ
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti i ozlijede lokomotornog sustava
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE ANATOMY - L32, S33, K. VUKOJEVIĆ
Petak, 26/04/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ANATOMIJA-P ANATOMIJA-S FARMAKOLOGIJA-PARCIJALNI TEST                    
Mali amfiteatar ANATOMIJA-S                    
Predavaonica br.1 Infektologija - Klinička mikrobiologija                    
Predavaonica br.2                    
Predavaonica br.3 Gnatologija- DM                    
Predavaonica br.4 Patofiziologija- DM                    
Predavaonica br.5                    
Informatička učionica ANATOMIJA-V       ANATOMY - E-B, E-A, K. VUKOJEVIĆ        
Anatomski praktikum ANATOMIJA-V           ANATOMY - E-B, E-A, K. VUKOJEVIĆ        
Histološki praktikum                    
Fiziološki praktikum                    
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti i ozlijede lokomotornog sustava                    
Predavaonica - Infektivno SKB                    
Predavaonica - Interno                    
Konferencijska dvorana                    
Predavaonica - Pedijatrija                    
Mikrobiološki praktikum                    
Kemijski praktikum                    
Predavaonica - Psihijatrija                    
Kabinet kliničkih vještina                    
Predavaonica MSE ANATOMY - L33, S34, K. VUKOJEVIĆ          
Subota, 27/04/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3   Gnatologija DM                        
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
 
 
Danas Back 22/04/2019 - 27/04/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)