Poka�i/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 02/12/2019 - 07/12/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 02/12/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE (P+S)
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Interna medicina ANATOMIJA (P) - svi - DM ANATOMIJA (S) - 1. skupina - DM
Predavaonica br.2 Medicinska etika i bioetika
Predavaonica br.3 KIRURGIJA - ISPIT
Predavaonica br.4 KIRURGIJA- ISPIT ANATOMIJA (S) - 2. skupina - DM
Predavaonica br.5 HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA -P HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(CD) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(AB) Histologija i embriologija (P) - DM Histologija i embriologija (S) - DM
Informatička učionica DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (P) - DM Dentalna medicina dječje dobi I - (S) - DM
Anatomski praktikum FARMACIJA-ANATOMIJA
Histološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(A) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(C) Histologija i embriologija (V) - (A.K.) - DM
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(B) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(D) Histologija i embriologija (V) - (M.B.) - DM
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE INTRODUCTION TO MEDICINE AND HISTORY OF MEDICINE
Utorak, 03/12/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE (P+S)
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Interna medicina ANATOMIJA (S) - 2. skupina - DM
Predavaonica br.2 Medicinska etika i bioetika
Predavaonica br.3 DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (P) - DM DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (S) - DM
Predavaonica br.4 Socijalna medicina i menadžment u zdravstvu
Predavaonica br.5 HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- P HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(AB) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(CD) Histologija i embriologija (P) - DM Histologija i embriologija (S) - DM
Informatička učionica ANATOMIJA (S) - 1. skupina - DM Anatomija - vježbe - DM
Anatomski praktikum FARMACIJA-ANATOMIJA Anatomija - vježbe - DM
Histološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(C) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(A) Histologija i embriologija (V) - (A.K.) - DM
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(D) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(B) Histologija i embriologija (V) - (M.B.) - DM
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE INTRODUCTION TO MEDICINE AND HISTORY OF MEDICINE
Srijeda, 04/12/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar ANATOMIJA (P) - svi - DM ANATOMIJA (S) -1. skupina -DM
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Interna medicina
Predavaonica br.2 Socijalna medicina i menadžment u zdravstvu
Predavaonica br.3 DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (P) - DM DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (S) - DM
Predavaonica br.4 ANESTEZIOLOGIJA - DM ANATOMIJA (S) - 2. skupina - DM
Predavaonica br.5
Informatička učionica
Anatomski praktikum FARMACIJA-ANATOMIJA
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurški staž
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE INTRODUCTION TO MEDICINE AND HISTORY OF MEDICINE
Cetvrtak, 05/12/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE (P)
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Anatomija (S) - 1. skupina - DM
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (P) - DM DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (S) - DM
Predavaonica br.4 Od 07:45 - ANESTEZIOLOGIJA i intenzivna medicina - DM Opća radiologija - DM ANATOMIJA (S) - 2. skupina - DM
Predavaonica br.5 HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- P HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(AB) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(CD)
Informatička učionica Anatomija - vježbe - DM
Anatomski praktikum FARMACIJA-ANATOMIJA Anatomija - vježbe - DM
Histološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(A) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(C) Histologija - mikroskopiranje - (A) - DM Histologija - mikroskopiranje (B) - DM
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurški staž
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(B) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(D)
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE
Petak, 06/12/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar   UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE (P)                      
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                 ANATOMIJA (S) - 1. skupina - DM                      
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3 DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (P) - DM DENTALNA MEDICINA DJEČJE DOBI I - (S) - DM                            
Predavaonica br.4         Anesteziologija i intenzivna medicina - DM Anatomija (S) - 2. skupina - DM                      
Predavaonica br.5     HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- P HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(CD) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- S(AB)                          
Informatička učionica                           Anatomija - vježbe - DM              
Anatomski praktikum             FARMACIJA-ANATOMIJA Anatomija - vježbe - DM              
Histološki praktikum           HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(A) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(C) Histologija - mikroskopiranje - (B) - DM Histologija - mikroskopiranje (A) - DM              
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                     Kirurški staž                      
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum           HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(B) HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA- V(D) HISTOLOGY AND EMRYOLOGY                  
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE           HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY     INTRODUCTION TO MEDICINE AND HISTORY OF MEDICINE
Subota, 07/12/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar     UVOD U MEDICINU I POVIJEST MEDICINE (P-SOCIOLOGIJA)                            
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                       HISTOLOGY AND EMRYOLOGY                    
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE           HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY                          
 
 
Danas Back 02/12/2019 - 07/12/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)