Poka�i/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 14/10/2019 - 19/10/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 14/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 RESTAURATIVNA dent. med. II - DM
Predavaonica br.4 PATOLOGIJA -P PATOLOGOJA-S-2 PATOLOGOJA-S-1
Predavaonica br.5 MED.BIOKEMIJA-P(DP) MEDICAL BIOLOGY - 1st YEAR of MSE
Informatička učionica PATOLOGOJA-V-1 PATOLOGOJA-V-2
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija Kirurgija Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana Interna medicina - DM
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum MEDICAL BIOCHEMISTRY - Exercises
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE MEDICAL BIOCHEMISTRY - MSE
Utorak, 15/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar MEDICINSKA BIOKEMIJA-S
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 RESTAURATIVNA dent. med. II - DM
Predavaonica br.4 PATOLOGIJA -P PATOLOGOJA-S-1 PATOLOGOJA-S-2
Predavaonica br.5 MED.BIOKEMIJA-P(DP) MEDICINSKA BIOKEMIJA-S MEDICAL BIOLOGY - 1st YEAR of MSE
Informatička učionica PATOLOGOJA-V-2 PATOLOGOJA-V-1
Anatomski praktikum
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija Kirurgija Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana Interna medicina - DM
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Kemijski praktikum MEDICAL BIOCHEMISTRY - Exercises MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE MEDICAL BIOCHEMISTRY - MSE
Srijeda, 16/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar MED.FIZIKA I BIOFIZIKA-ISPIT
Mali amfiteatar MEDICINSKA BIOKEMIJA-S
Predavaonica br.1 Radiologija
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada
Predavaonica br.3 RESTAURATIVNA dent. med. II - DM
Predavaonica br.4 PATOLOGIJA -P PATOLOGOJA-S-2 PATOLOGOJA-S-1
Predavaonica br.5 MED.BIOKEMIJA-P(DP) MEDICINSKA BIOKEMIJA-S
Informatička učionica PATOLOGOJA-V-1 PATOLOGOJA-V-2
Anatomski praktikum
Histološki praktikum MEDICAL BIOLOGY - 1st YEAR of MSE - Exercises
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija Kirurgija
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana Interna medicina - DM
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Kemijski praktikum MEDICAL BIOCHEMISTRY - Exercises MEDICINSKA BIOKEMIJA-V
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE MEDICAL BIOCHEMISTRY - MSE
Cetvrtak, 17/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar              
Mali amfiteatar              
Predavaonica br.1 Radiologija              
Predavaonica br.2 Zdravstvena ekologija i medicina rada OPĆA I SOCIJALNA DENTALNA MEDICINA - 1. god. DM        
Predavaonica br.3 RESTAURATIVNA dent. med. II - DM      
Predavaonica br.4 PATOLOGIJA -P PATOLOGOJA-S-1 PATOLOGOJA-S-2              
Predavaonica br.5 MED.BIOKEMIJA-P(VM,IM) MEDICINSKA BIOKEMIJA-S MEDICAL BIOLOGY - 1st YEAR of MSE  
Informatička učionica PATOLOGOJA-V-2 PATOLOGOJA-V-1              
Anatomski praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-S              
Histološki praktikum              
Fiziološki praktikum              
Predavaonica SKB -8.kat Kirurgija Kirurgija Kirurgija              
Predavaonica - Infektivno SKB              
Predavaonica - Interno              
Konferencijska dvorana Interna medicina - DM              
Predavaonica - Pedijatrija              
Mikrobiološki praktikum MEDICINSKA BIOKEMIJA-V              
Kemijski praktikum MEDICAL BIOCHEMISTRY - Exercises MEDICINSKA BIOKEMIJA-V              
Predavaonica - Psihijatrija              
Kabinet kliničkih vještina              
Predavaonica MSE MEDICAL BIOCHEMISTRY - MSE          
Petak, 18/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar             Ispit - Zdravstvena ekologija i medicina rada                            
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1 Radiologija                            
Predavaonica br.2   Zdravstvena ekologija i medicina rada Med. Biochemistry (L28)     Opća i socijalna dentalna medicina - 1. god. DM        
Predavaonica br.3                                   RESTAURATIVNA dent. med. II - DM          
Predavaonica br.4   PATOLOGIJA -P   PATOLOGOJA-S-2   PATOLOGOJA-S-1                        
Predavaonica br.5       MED.BIOKEMIJA-P(IM) MEDICINSKA BIOKEMIJA-KOLOKVIJ         MEDICAL BIOLOGY - 1st YEAR of MSE              
Informatička učionica           PATOLOGOJA-V-1   PATOLOGOJA-V-2                        
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat   Kirurgija               Kirurgija                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana     Interna medicina - DM                                    
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                 MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                  
Kemijski praktikum     MEDICAL BIOCHEMISTRY - Exercises       MEDICINSKA BIOKEMIJA-V                  
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Subota, 19/10/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4   PATOLOGIJA -P   PATOLOGOJA-S-1   PATOLOGOJA-S-2                        
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica           PATOLOGOJA-V-2   PATOLOGOJA-V-1                        
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum   From 08.50 a.m. - MEDICAL BIOLOGY - 1st YEAR of MSE - Exercises          
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
 
 
Danas Back 14/10/2019 - 19/10/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)