Pokazi/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 30/03/2020 - 04/04/2020 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 30/03/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - P MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - TEST-5 MEDICAL PHYSIOLOGY - S27
Informatička učionica
Anatomski praktikum ANATOMY - E
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE ANATOMY- L21
Utorak, 31/03/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (A+B) MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D) MEDICAL PHYSIOLOGY - S28- S29
Informatička učionica
Anatomski praktikum ANATOMY - E
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D) MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (A+B)
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE ANATOMY- L22
Srijeda, 01/04/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3
Predavaonica br.4
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D) MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (A+B) MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (A+B)
Informatička učionica MEDICAL PHYSIOLOGY - S30-S31
Anatomski praktikum ANATOMY - E
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D)
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica br.6
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE ANATOMY- L23
Cetvrtak, 02/04/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                        
Mali amfiteatar                        
Predavaonica br.1                        
Predavaonica br.2                        
Predavaonica br.3                        
Predavaonica br.4                        
Predavaonica br.5 MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (A+B) MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D) MEDICAL PHYSIOLOGY - S27    
Informatička učionica                        
Anatomski praktikum               ANATOMY - E    
Histološki praktikum                        
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D) MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (A+B)                        
Predavaonica SKB -8.kat                        
Predavaonica br.6                        
Predavaonica - Interno                        
Konferencijska dvorana                        
Predavaonica - Pedijatrija                        
Mikrobiološki praktikum                        
Kemijski praktikum                        
Predavaonica - Psihijatrija                        
Kabinet kliničkih vještina                        
Predavaonica MSE     ANATOMY- L24          
Petak, 03/04/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D)   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - S (C+D) MEDICAL PHYSIOLOGY - S27                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                       ANATOMY - E    
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - V (A+B)   MEDICINSKA FIZIOLOGIJA - V (A+B)           MEDICAL PHYSIOLOGY - E9    
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                             ANATOMY- L24          
Subota, 04/04/2020 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2                                                
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4                                                
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica br.6                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
 
 
Danas Back 30/03/2020 - 04/04/2020 Forward (Pokazi cijeli tjedan)