Poka�i/Sakrij Navigaciju
Show Specific Dates
Danas Back 24/06/2019 - 29/06/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Ponedjeljak, 24/06/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 ispiti i obrane dipl.radova
Predavaonica br.2 Ispit -Oftalmologija MIP - KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
Predavaonica br.3 Imunologija DM
Predavaonica br.4 MIP- KLINIČKI ZNAČAJ RAZVOJNIH POREMEĆAJA PROBAVNOG SUSTAVA
Predavaonica br.5 ENGLESKI JEZIK II GOD.
Informatička učionica
Anatomski praktikum
Histološki praktikum Test psihomotorike- DM
Fiziološki praktikum
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija MIP - OBITELJ U ZDRAVLJU I BOLESTI
Kabinet kliničkih vještina
Predavaonica MSE
Utorak, 25/06/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar    
Mali amfiteatar    
Predavaonica br.1 ispiti i obrane diplom.rad.    
Predavaonica br.2 MIP - KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE  
Predavaonica br.3 Imunologija DM    
Predavaonica br.4 MIP- KLINIČKI ZNAČAJ RAZVOJNIH POREMEĆAJA PROBAVNOG SUSTAVA    
Predavaonica br.5 ENGLESKI JEZIK II GOD.    
Informatička učionica    
Anatomski praktikum    
Histološki praktikum    
Fiziološki praktikum    
Predavaonica SKB -8.kat    
Predavaonica - Infektivno SKB    
Predavaonica - Interno    
Konferencijska dvorana    
Predavaonica - Pedijatrija    
Mikrobiološki praktikum    
Kemijski praktikum    
Predavaonica - Psihijatrija MIP - OBITELJ U ZDRAVLJU I BOLESTI    
Kabinet kliničkih vještina    
Predavaonica MSE    
Srijeda, 26/06/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1 ispiti i obrane dipl.radova                    
Predavaonica br.2                     MIP - KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE      
Predavaonica br.3   Imunologija DM                        
Predavaonica br.4   MIP- KLINIČKI ZNAČAJ RAZVOJNIH POREMEĆAJA PROBAVNOG SUSTAVA                      
Predavaonica br.5 ENGLESKI JEZIK II GOD.                        
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija   MIP - OBITELJ U ZDRAVLJU I BOLESTI                        
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Cetvrtak, 27/06/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1 ispiti i obr.dipl. rad.                    
Predavaonica br.2   MIP-PRVA POMOĆ                    
Predavaonica br.3   Imunologija DM                        
Predavaonica br.4   MIP - KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE              
Predavaonica br.5 ENGLESKI JEZIK II GOD.                        
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Petak, 28/06/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1 ispiti i obrane dipl.radova                    
Predavaonica br.2   MIP-PRVA POMOĆ                      
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4   MIP - KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE                
Predavaonica br.5         MEDICINSKA KEMIJA - ISPIT                            
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
Subota, 29/06/2019 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Veliki amfiteatar                                                
Mali amfiteatar                                                
Predavaonica br.1                                                
Predavaonica br.2   MIP-PRVA POMOĆ                      
Predavaonica br.3                                                
Predavaonica br.4   MIP - KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE              
Predavaonica br.5                                                
Informatička učionica                                                
Anatomski praktikum                                                
Histološki praktikum                                                
Fiziološki praktikum                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                
Predavaonica - Interno                                                
Konferencijska dvorana                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                
Mikrobiološki praktikum                                                
Kemijski praktikum                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                
Kabinet kliničkih vještina                                                
Predavaonica MSE                                                
 
 
Danas Back 24/06/2019 - 29/06/2019 Forward (Pokazi cijeli tjedan)