Radionica “ISHODI UČENJA – KROZ SILABUS

Poštovani nastavnici i asistenti,

pozivamo Vas da prisustvujete RADIONICI “ISHODI UČENJA – KROZ SILABUS: NAČIN DEFINIRANJA ISHODA UČENJA I DRUGIH KOMPONENTI SILABUSA”,
Radionica je obvezna za sve nastavnike i asistente.
Medicinski fakultet 18.1.2018. u 12,00 sati, Veliki amfiteatar
Radionica se održava u svrhu pripreme za (re)akreditacijske procese na Sveučilištu, koji kao obvezu traže:
1. održavanje edukativnih radionica za djelatnike,
2. silabuse kolegija objavljene na web stranicama.
Radionica se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijski dio sastoji se od sljedećih tema:
1. način definiranja ishoda učenja na razini kolegija (s osvrtom na značaj ishoda učenja u studijskim programima), te povezivanje ishoda učenja s načinom ocjenjivanja i raspodjelom ECTS bodova
2. definiranje ostalih komponenti silabusa (ciljevi, sadržaj, udjeli obveza studenata u ECTS bodovima i u ocjeni, kalendar nastave, literatura,.).
Praktični dio sastoji se od:
1. korigiranja ishoda i kompetencija u postojećim silabusima, na temelju rečenoga u teorijskom dijelu,
2. pitanja sudionika o pojedinačnim specifičnostima pojedinih silabusa (u odnosu na specifičnosti kolegija),
3. rasprave o aktivnostima vezanima za definiranje ishoda i kompetencija na svim razinama.
Kao prilog, uz poziv se šalju i sljedeći dokumenti:
1. tabela s terminima i mjestima održavanja radionica po sastavnicama,
2. jedinstveni sveučilišni obrazac za silabus, usvojen na sjednici Senata 18.2.2016. godine.
Sudionici radionice trebaju ponijeti isprintan primjerak silabusa vlastitog kolegija u navedenom obrascu ili isprintan prazan primjerak navedenog obrasca.
Srdačan pozdrav,
Uprava fakulteta

Dekan:
Prof. dr. sc. Milenko Bevanda

TERMINI RADIONICE „ISHODI UČENJA – KROZ SILABUS“ (17.-19.1.2018.)

Obrazac za Syllabus