PROVJERA PSIHOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA STUDIJI DENTALNE MEDICINE

Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina pristupnici su dužni pristupiti Provjeri psihomotoričkih sposobnosti.

Termini testa psihomotorike:

  1. 22.06.2018. godine u 11.00 sati
  2. 09.07.2018. godine u 11.00 sati

Za provjeru psihomotoričkih sposobnosti za studij pristupnici će se moći prijaviti na jedan od načina:

  1. Osobno u Službi za sveučilišne i stručne studije (Dentalna medicina), Medicinskog fakulteta Mostar, Bijeli Brijeg b.b.
  2. Prijava se može obaviti i putem maila na mail adresu: marijamusa555med@gmail.com, ovaj obrazac prijave  i skeniran preslik potvrde o izvršenoj uplati troškova.

Kako bi pristupili testu psihomotorike kandidti su dužni uplatiti 100 KM na žiro račun

Medicinskog fakulteta u Mostar, Dentalna medicina:

Žiro-račun UNICREDIT BANK d.d.: 3381002200333181

IBAN: BA393380604810988194

SWIFT: UNCRBA 22

Prijave traju od 14. lipnja 2018. do 18. lipnja 2018 godine.