Pripremna nastava za polaganje razredbenog ispita

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU

ORGANIZIRA PRIPREMNU NASTAVU

za polaganje razredbenog ispita za studij Medicine i Dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Nastava će se organizirati u turnusima prema navedenim terminima:

  1. Kemija: 11.06.-15.06.2018.
  2. Biologija: 18.06.-22.06.2018.
  3. Fizika: 25.06.-29.06.2018.

SATNICA: za svaki predmet je predviđeno 20 školskih sati nastave.

Detaljan izvedbeni nastavni plan će pravovremeno biti objavljen na web stranici Fakulteta.

LITERATURA:

Osnovna literatura: Srednjoškolski udžbenici koje je odobrilo nadležno Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i športa

CIJENA:  400,00 KM

Navedeni iznos pristupnici trebaju uplatiti na žiro račun Fakulteta

3381002200333181

UniCredit bank d.d. Mostar

Nakon prijave i dokaza o uplati navedenog iznosa polaznici će  prije početka nastave dobiti Priručnik za polaganje razredbenog ispita koji sadrži:

  1. Naputak
  2. Katalog znanja s preporučenom literaturom
  3. Ogledna test pitanja iz fizike, kemije i biologije s rješenjima

KRAJNJI ROK  za prijavu: 8. lipanj 2018. godine.

Ukoliko se ne prijavi minimalan broj polaznika (30) nastava se neće organizirati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 0038736335600 ili e-mail adresusonja.sunjic@mef.sum.ba

Važna napomena: Tijekom 60 sati odslušane nastave pristupnici će steći znanja iz biologije, kemije i fizike koja su odabrana za studij medicine i dentalne medicine. No, nije nužno preduvjet uspješnog polaganja razredbenog ispita.