Edukacija edukatora 2017

Edukacija edukatora 2017. godina

Izobrazba djelatnika za potrebe izbora u znanstveno-nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu u Mostaru pod nazivom Edukacija edukatora održava se svake godine kada se osigura dovoljan broj polaznika. Stoga molimo sve zainteresirane kandidate da se prijave u Ured za osiguranje kvalitete na e- mail nevenka.jelic@sve-mo.ba ili na telefon 036/335-627.

Voditeljica tečaja: Prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.

Tajnica tečaja: Nevenka Jelić, dipl. ing.

Zadnji tečaj EDUKACIJA EDUKATORA održan 20.01. – 21.01. 2017.

S obzirom na iskazane potrebe za edukacijom edukatora u smislu stručnog usavršavanja, definirani su sadržaji koji se odnose na poučavanje odraslih, te čine teme tečaja:

  1. Metodologija predavanja: Oblici rada s odraslima (Što je predavanje, što seminar, a što vježbe?)
  2. Ishodi učenja i njihova uloga i pisanje syllabusa
  3. Učenje u skupini (engl. Team Learning)
  4. E-učenje (iskustva u Bosni i Hercegovini; mogućnosti na Medicinskom fakultetu u Mostaru)
  5. Pretraživanje indeksnih publikacija, Traženje određenoga časopisnog članka s pomoću strategijskog pristupa
  6. Učenje temeljeno na problemu (engl. Problem Based Learning)
  7. Komunikacija i razvoj vještine komuniciranja
  8. Planiranje i priprema nastavnog procesa
  9. Pisanje ispitnih pitanja
  10. Mikroučenje (engl. Microteaching)

 

EDUKACIJA EDUKATORA

Mostar, 20.01. – 21.01. 2017.

Plan i program rada

DATUM

VRIJEME

PREDAVAČ

TEMA

SATI

(Uk. 20)

petak

20.01.2017.

 

10.00-11.30

prof. dr. sc. Mirjana Mavrak

Predavanje i vježbe

Metodologija predavanja: Oblici rada s odraslima

(Što je predavanje, što seminar, a što vježbe?)

2

 

11.30-12.15

prof. dr. sc. Mirjana Mavrak

Predavanje i vježbe

Ishodi učenja i njihova uloga

Pisanje syllabusa

1

 

12.15-13.30

prof. dr. sc. Z. Đogaš

Predavanje: Team Learning

1

 

13.30-15.00

prof. dr. sc. Z. Đogaš

Vježbe: Team Learning

(svi)

2

 

15.00-15.45

Mario Prskalo

Interaktivni seminar: E-learning iskustva u BiH; mogućnosti na MF u Mostaru

1

 

15.45-17.15

prof. dr. sc. Z. Đogaš,

Prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Josip Lesko, dr. med.

Vježbe: Pretraživanje indeksnih publikacija,

Traženje određenoga časopisnog članka s pomoću strategijskog pristupa (tri skupine)

2

subota

21.01.2017.

08.00-08.45

prof. dr. sc. Mirjana Mavrak

Predavanje: Problem Based Learning

1

 

08.45-10.15

prof. dr. sc. Mirjana Mavrak

Vježbe: Problem Based Learning

(svi)

2

 

10.15-11.45

prof. dr. sc. Mirjana Mavrak

Predavanje i vježbe

Komunikacija i razvoj vještine komuniciranja

2

 

11.45-12.30

Prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Prof. dr. sc. Violeta Šoljić

Predavanje

Planiranje i priprema nastavnog procesa

1

 

12.30-13.15

Prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Prof. dr. sc. Violeta Šoljić

Predavanje

Pisanje ispitnih pitanja

1

 

13.15-14.30

prof. dr. sc. Mirjana Mavrak

Predavanje: Microteaching

1

 

14.30-16.45

prof. dr.sc. Mirjana Mavrak

Prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Prof. dr. sc. Violeta Šoljić

Josip Lesko, dr. med.

Vježbe: Microteaching

(tri skupine)

3

 

16.45-17.15

 

ISPIT