Upisi

OBAVIJEST ZA BUDUĆE STUDENTE (Studij medicine)

Prema dosadašnjem iskustvu, obavještavamo Vas o osnovnim uvjetima za polaganje razredbenog ispita.

Točni uvjeti i termini bit će oglašeni na našoj web stranici u skladu sa objavljenim sveučilišnim natječajem.

Pripremna nastava za polaganje razredbenog ispita održat će se u prva tri tjedna mjeseca lipnja.

Za polaznike je osiguran Priručnik za polaganje razredbenog ispita (test pitanja iz fizike, kemije i biologije), koji se također može kupiti u Dekanatu fakulteta za pristupnike koji neće pohađati pripremnu nastavu.

 1. Uvjeti prijave na natječaj za razredbeni postupak

Na studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru mogu se prijaviti svi:

 • koji su tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja najmanje dvije godine pohađali nastavu iz predmeta biologije, kemije, fizike i latinskog jezika,
 • koji imaju psihotjelesne sposobnosti za studij medicine

Ako pristupnik u srednjoj školi nije imao nastavu latinskog jezika, Fakultet će omogućiti pristup razredbenom postupku. Uvjet je da ako pristupnik položi razredbeni ispit i stekne pravo upisa na Fakultet, treba do kraja prve godine studija položiti odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika.

Strani državljani imaju pravo prijave na natječaj pod istim uvjetima kao i državljani BiH.

Prijave se predaju osobno u studentskoj referadi ili preporučenom pošiljkom na adresu fakulteta:

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Kralja Petra Krešimira IV
 • 88000 Mostar

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:

BiH državljani trebaju priložiti:

 • a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju, i svjedodžbu o završnom ispitu/maturalna svjedodžba (u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji).
 • b) Rodni list (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 17. 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni)
 • c) Uvjerenje o državljanstvu (važe samo novi obrasci koji se izdaju od 06. 2013., a stari obrasci neće biti prihvaćeni
 • d) Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij medicine izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
 • e) Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju izvršiti nostrifikaciju svih svjedodžbi.

Strani državljani trebaju priložiti:

 • a) Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju, i svjedodžbu o završnom ispitu/državna matura (u originalu, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji).
 • b) Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • c) Liječničko uvjerenje zdravstvenih i psihotjelesnih sposobnosti za studij medicine izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
 • d) Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbi, (izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u Mostaru).
 • e) Potvrda škole ili agencije koja sprovodi državnu maturu, da je učenik pristupio državnoj maturi (važi samo da bi učenik pristupio razredbenom ispitu)
 • f) Svi pristupnici trebaju imati JMBG

 

 • Ako je netko polagao razredbeni ispit u prošloj akademskoj godini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i prešao razredbeni prag treba dostaviti potvrdu o prijeđenom razredbenom pragu na razredbenom ispitu u akademskoj 2015./2016. god. (ukupno 315 ili više bodova).
 • Pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz predmeta biologije, kemije ili fizike prilažu potvrdu od nadležne institucije (u originalu, ovjereni prijevod ili ovjerena fotokopija).

Mjesto održavanja razredbenog ispita je Medicinski fakultet na Bijelom brijegu.

 • Medicinski fakultet Mostar
 • Sveučilište u Mostaru
 • Adresa: Kralja Petra Krešimira IV bb
 • Žiro računi:
 • 3381002200333181   Unicredit bank dd Mostar
 • IBAN :   BA393380604810988194   Unicredit bank dd Mostar
 • SWIFT:   UNCRBA 22
 • 1544602008103198        Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
 • IBAN:   BA391544602008103198    Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
 • SWIFT: UPBKBA 22

 

Priručnik za upis na Medicinski fakultet