Povjerenstvo za izbore u zvanja

POVJERENSTVO ZA IZBORE U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

  1. Doc. dr. sc. Ivan Ćavar predsjednik 
  2. Doc. dr. sc.  Danijel Pravdić
  3. Doc. dr. sc. Ivica Brizić
  4. Doc. dr. sc. Violeta Šoljić
  5. Mr. sc. Marko Martinac  
  6. Doc. dr. sc. Jurica Arapović
  7. Administrator

Načelo rada Povjerenstva je apsolutno pridržavanje pravila propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja Sveučilišta u Mostaru i Pravilnika o dopunskim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

  1. PRAVILNIKO MINIMALNIM UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA (pdf)
  2. PRAVILNIK O DOPUNSKIM UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU (pdf)

Stoga Vas molimo da Povjerenstvu ne šaljete nedostatnu ili neuredno priređenu dokumentaciju. Molimo Vas da dokumente uredno složite prema redoslijedu navedenom u prijavama na natječaj.

Postupak izbora:

1.Kako bi se izbjegli nepotrebni zastoji, postupak izbora  pročelnik katedre treba  pokrenuti 6 mjeseci prije isteka roka. Zahtjev za pokretanje izbora (zahtjev za pokretanje izbora-pročelnik doc)  se dostavlja u tajništvo Fakulteta 15 dana prije sjednice Znanstveno-nastavnog vijeća.

2.Druga skupina dokumenata sadrži prijavne  obrasce koje koriste pristupnici   prilikom prijave  na natječaj.

Prijava na natječaj (asistent)

Prijava na natječaj ( viši asistent)

Prijava na natječaj (docent)

Prijava na natječaj (izvanredni profesor)

Prijava na natječaj (profesor)

Nakon preuzimanja prijavu ispunite, pohranite na vašem računalu i ispišite na pisaču. Prijava sadrži i listu potrebnih  dokumenata. Molimo da dokumente složite prema redoslijedu navedenom u prijavi na natječaj  i tablici. Ukoliko imate problema s preuzimanjem dokumenata iste možete predignuti od administratora Povjerenstva.

3. Treća skupina dokumenata sadrži  obrasce koje koriste članovi stručnih povjerenstava.

Izvješće stručnog povjerenstva 

Važna napomena:

ZAMOLBE  ZA IZBOR MORAJU SE DOSTAVITI NAJMANJE 15 DANA PRIJE SJEDNICE ZNANSTVENO-NASTAVNOG VIJEĆA.

ZAHTJEVI S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM ILI PREDANI NAKON NAVEDENOG ROKA NEĆE SE RAZMATRATI!

Kopije (koje je izdao fakultet) se mogu ovjeriti u Tajništvu Medicinskog fakulteta uz minimalnu naknadu.