Osnovni podatci

 

 • Medicinski fakultet Mostar
 • Sveučilište u Mostaru
 • Adresa: Kralja Petra Krešimira IV bb
 • Žiro računi:
 • 3381002200333181   Unicredit bank dd Mostar
 • IBAN :   BA393380604810988194   Unicredit bank dd Mostar
 • SWIFT:   UNCRBA 22
 • 1544602008103198        Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
 • IBAN:   BA391544602008103198    Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo
 • SWIFT: UPBKBA 22

Administracija i tajništvo

 • Dekan: prof. dr. sc. Milenko Bevanda
 • Prodekan za nastavu: prof. dr. sc. Danijel Pravdić
 • Prodekan za međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Ivan Ćavar
 • Prodekanica za znanost: prof. dr. sc. Katarina Vukojević

 

 • Kadrovska služba: Marinko Bukovac, dipl. iur. ;e-mail: marinko.bukovac@mef.sum.ba ; tel: 036/335-604
 • Tajnica dekanskog kolegija: Sonja Šunjić ; e-mail: sonja.sunjic@mef.sum.ba ; tel: 036/335-600
 • Voditeljica financijske službe: Marina Prskalo, dipl. oec. ; e-mail: marina.prskalo@mef.sum.ba ; tel: 036/335-617
 • Financije: Anita Bulić, ekonomist ; e-mail: anita.bulic@mef.sum.ba ; tel: 036/335-618
 • Voditeljica studentske referade: Ivana Miloš ; e-mail: ivana.milos@mef.sum.ba ; tel: 036/335-616
 • Referentica studentske referade: Olivera Boras ; e-mail: olivera.boras@mef.sum.ba  ; tel: 036/335-616
 • Voditeljica knjižnice: Štefica Dodig, dipl. oec. ; e-mail: stefi.dodig@mef.sum.ba ; tel: 036/335-623
 • Pravna služba: Marin Šunjić, dipl. iur. ; marin.sunjic@mef.sum.ba  ; tel: 036/335-605
 • Pravna služba: Ivana Kožul ; ivana.kožul@mef.sum.ba  ; tel: 036/335-605
 • Stručna suradnica za kontrolu kvalitete: mr. sc. Nevenka Jelić, dipl. ing. ; e-mail: nevenka.jelic@mef.sum.ba ; tel: 036/335-627
 • Stručna suradnica za kontrolu kvalitete: Zdenka Zovko, dipl. ing. MLD ; e-mail: zdenka.zovko@mef.sum.ba ; tel: 036/335-625
 • Stručna suradnica za predkliničku nastavu: Gordana Zadro ; e-mail: gordana.zadro@mef.sum.ba ; tel:036/335-630
 • Stručna suradnica za kliničku nastavu: Ana Ćubela ; e-mail: ana.cubela@mef.sum.ba ; tel:036/335-621
 • Voditeljica ureda za dentalnu medicinu: Marija Musa ; e-mail: marija.musa@mef.sum.ba  ; tel: 036/335-627
 • Ured za znanost: Magdalena Bošnjak ; e-mail: magdalena.bosnjak@mef.sum.ba
 • Lab. tehničar: Igor Azinović ; e-mail: igor.azinovic@mef.sum.ba ; tel:036/335-635
 • Lab. tehničar: Ana Marija Žilić ; e-mail: ana-marija.zilic@mef.sum.ba
 • Info. tehničar: Mario Prskalo ; e-mail: mario.prskalo@mef.sum.ba ; tel:036/335-619
 • Arhiva: Ljubica Boras 
 • Rad. na održ. čistoće: Mira Zovko
 • Rad. na održ. čistoće: Andrijana Boras
 • Održavanje: Blago Markotić
 • Vozač: Ivan Musa