Pedijatrija

 

Ciljevi i sadržaj nastave

Cilj nastave iz pedijatrije jest osposobiti studenta da na temelju poznavanja etiopatogeneze bolesti i praktičnih vještina može prepoznati, liječiti i prevenirati bolesna stanja u dječjoj dobi te provoditi rehabilitaciju oštećenih funkcija.

Teoretskim i praktičnim oblicima nastave studentu se omogućuje stjecanje znanja, vještina, navika i stavova kojima se osposobljava za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Teoretska nastava obuhvaća predavanja i seminare, a praktična nastava obuhvaća osobne vježbe, asistiranje i promatranje u ambulanti i na odjelu.

Sadržaj nastave iz pedijatrije obuhvaća pedijatrijsku propedeutiku, kliničku pedijatriju i socijalno-preventivnu pedijatriju.

Nastavna štiva

 • D. Mardešić i sur: Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 • M. Boranić: Zbirka zadataka iz pedijatrije – Priručnik za pripremanje ispita i provjeru znanja, Školska knjiga, Zagreb 2004.
 • Lj. Zergollern i sur. Pedijatrija 1i 2, Medicinska biblioteka,Zagreb, 1994.

Provedba nastave

 • Nastava se održava radnim danom od 8,15 do 14,15  s pauzom za doručak.
 • Predavanja i seminari održavaju se u predavaonici Med.fakulteta u Mostaru od 11,00-14,15 ili do 15,00
 • Vježbe na odjelu održavaju se od 7,30-8,15 sa medicinskim sestrama i to za ograničene skupine studenata a plan se određuje prvi dan nastave; od 8,15-10,30 na pojedinim odjelima sa određenim tutorima, a za vrijeme dežurstva u popodnevnim i/ili večernjim satima. Za vježbe imamo jutarnji termin (po sugestijama studenata), a blok nastave održava se nakon 11,00h u blokovima od po četiri ili pet sati, ovisno o nastavnoj cjelini.
 • Studenti se dijele se u skupine tako da u skupinama bude po 3 – 5 studenata. Svaka skupina dobiva kao svog voditelja (tutora) jednog od asistenata koji ih vodi kroz cijeli turnus te prati i ocjenjuje stjecanje praktičnog znanja i vještina. Tutori povremeno povjeravaju svoju vježbovnu skupinu drugom asistentu kako bi se osiguralo upoznavanje studenata sa subspecijalnostima.
 • U dane kad je tutor slobodan, njegova grupa ima vježbe tijekom njegova dežurstva.
 • Svaka studentska grupa provodi u jutarnjim satima (7,30 – 8,15) po tjedan dana praktičnog rada na davanju injekcija, uzimanju uzoraka krvi iz vene, uzimanju obrisaka, postavljanju vrećica za sakupljanje mokraće i sl. Skupina koja je imala jutarnje praktične vježbe ima pravo na skraćenje trajanja vježbi na odjelu i na dulju stanku za ručak.
 • U sklopu boravka na odjelu studenti se obvezatno pripremaju za seminare koji su na rasporedu slijedeći dan. Pripreme uključuju upoznavanje s odgovarajućim kliničkim primjerima (aktualnima ili na temelju povijesti bolesti). Na seminarima prikazuju “svoje” bolesnike i/ili raspravljaju s voditeljima seminara o kliničkim primjerima.
 • Tijekom turnusa povremeno će se provjeravati znanje studenata.

 

Opći plan radnog dana

Vrijeme

Sadržaj

7,30-8,15

praktični rad (venepunkcije, injekcije, obrisci, uzorci mokraće i sl.)

8,15-10,30

vježbe na odjelu sa tutorima

10,30-11,00

odmor

 

(grupa čiji je tutor slobodan također je slobodna a vježbe obavlja kad je tutor dežuran)

11,00-12,30

Predavanja ili seminari

12,30-12,45

odmor

12,45-14,15

predavanja ili seminari

 

 

 

Nastava počinje u ponedjeljak 26. listopada a završava u petak 27.studenoga 2015. Nastava. Studenti imaju pauzu od petka 27.11. do srijede 3-12.2015. za obnovu gradiva pred ispit.

Ispit

Ispit se sastoji od pismenog testa, praktičnog i usmenog dijela. Ocjena pismenog testa ovisi o postotku točnih odgovora.

% točnih odgovora

Ocjena

58,0 – 67,5

dovoljan (2)

68,0 – 77,5

dobar (3)

78,0 – 87,5

vrlo dobar (4)

88,0 –  95,9

izvrstan (5)

96,0 – 100,0

“izvrstan-plus“ (5+)

 

Položeni test uvjet je za pristupanje praktičnom i usmenom ispitu i vrijedi tijekom cijele akademske godine. Položeni test uvjet je i za pristupanje obvezatnom stažu.

Konačna se ocjena formira na temelju svih triju sastavnica (testa, praktičnog i usmenog ispita).

Ispitni rokovi

Prvi ispitni rok je 2.  prosinca 2016. pismeni, praktični i usmeni;

Ljetni rok: .naknadno

Jesenski rok: naknadno 


 Ispitna pitanja iz Pedijatrije … 


Predavanja prof. dr. sc. Milivoja Boranića