Medicinska etika i bioetika 6

Kolegij: Medicinska etika i bioetika

Akademska godina 2016./17.

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Medicinska etika i bioetika za studente VI godine

 

Dan

Sat

Tema

Tip nastave

Nastavnik

17. 02. 2017.

( petak )

08:30-12:15

Kodeks medicinske etike i deontologije (2 h)

seminar

mr.sc. Helien Bebek-Ivanković

Zakoni o pravima i odgovornosti bolesnika prikazani u Službenom listu F BiH i Narodnim novinama R. Hrvatske(3 h)

seminar

 

 

 

 

 

18 .02. 2017.

( subota )

08:30-12:15

 Etičke dvojbe u praksi obiteljskog liječnika(3 h)

Predavanje

doc.dr.sc. Ivo Curić

Zdravlje i kulturna raznolikost(2 h)

Predavanje

 

 

ISPITNI ROKOVI: Odmah po završetku nastave, u subotu, 18. 02. 2017. od 12:15 bit će ispit usmene prirode