Zdravstvena ekologija i radna medicina

NASTAVNI PLAN PREDMETA: ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA I RADNA MEDICINA AKAD. GOD. 2016./2017.    

                                                        III. PLAN I SATNICA

 Shema turnusa

1. tjedan

Dan

 

Vrijeme

(sati)

Oblik nastave

Tema

Predavači

Ponedjeljak

03.10.2016.

  8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

12,15 – 13,45

14,00 – 15,30

P

S

P

V

Povijest zdravstvene ekologije, Okoliš i zdravlje);

Čimbenici okoliša (kem, biol, fizik. biomeh, psihos.)

Procjena rizika u zdravstvenoj ekologiji

Epidemiol. metode u identifikaciji opasnosti

Doc.dr.sc. Krunoslav Capak

Utorak

04.10.2016.

8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

 

12,15 – 13,45

S

P

 

P

Određivanje izloženosti pojedinca i populacije;

Prevladavanje rizika-mjere zaš.zdravlja od čimbenika okoliša;

Zdravstveni učinci onečišćenja zraka

Doc.dr..sc. Krunoslav Capak

Srijeda

05.10.2016.

8,30 – 15.30

V

(I grupa)

Terenske vježbe

Posjet  objektima na terenu: identifikacija opasnosti za zdravlje u terenskim uvjetima

Posjet vodoopskrbnom objektu

Posjet sustavu za pročišćavanje otpadnih voda Posjet deponiji otpada

S Šarac, dipl.ing.

 

Četvrtak

06.10.2016.

8,30 – 15,30

V

(II grupa)

Terenske vježbe

Posjet  objektima na terenu: identifikacija opasnosti za zdravlje u terenskim uvjetima

Posjet vodoopskrbnom objektu

Posjet sustavu za pročišćavanje otpadnih voda Posjet deponiji otpada ;

S Šarac, dipl.ing.

 

Petak

07.10.2016.

8,30 – 10,00

 

10,15 – 11,45

S

 

P

Ekonomski razvoj (indusrija, energetika i promet),okoliš i zdravlje(s);

Zdravstveni aspekti stanovanja i urbanizacije(p);

Prof.dr.sc. Ivan Vasilj

 

 

2. tjedan

Dan

 

Vrijeme

(sati)

Oblik nastave

Tema

Predavači

Ponedjeljak

10.10.2016.

8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

12,15 – 13,45

 

14,00 – 15,30

P

S

V

 

P

Prehrana i zdravlje

Metode za ocjenjivanje stanja uhranjenosti

Antropometrijske metode ocjenjivanja stanja uhranjenosti;

Izloženost ioniz. i neioniz.zračenjima

Doc.dr.sc. Jelena Ravlija

Utorak

11.10.2016.

8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

12,15 – 13,45

S

S

S

Kontaminanti u namirnicama

Voda i zdravlje

Vodoopskrba i dispozicija otpadnih voda

S. Šarac, dipl ing

Srijeda

12. 10.2016.

8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

12,15 – 13,45

14.00 –  15.30

P

V

V

V

Dezinfekcija,dezinsekcija, deratizacija(p);

Metode, sredstva i tehnike  DDD;

Laboratori. ispit.zdr.ispravnosti vode za piće

Laboratori. ispit.zdr.ispravnosti namirn.

Doc.dr.sc. Jelena  Ravlija

 

S. Šarac, dipl ing

 

Četvrtak

13.10.2016.

8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

12,15 – 13,45

S

V

S

Nadzor nad zdr.ispr. namirnica i voda.

Procjena rizika i mjere zaštite .zdravlja

Mjere sanitacije u izvanrednim uvjetima

Doc.dr..sc. Krunoslav Capak

Petak

14.10.2016

 8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

 

12,00-13,00

 

S

S

 

I

Zbrinjavanje otpada;

Fizikalni čimbenici okoliša

 

Pismeni kolokvij  iz  zdravstvene ekologije

Doc.dr.sc. Krunoslav Capak

 

3. tjedan

Dan

 

Vrijeme

(sati)

Oblik nastave

Tema

Predavači

Ponedjeljak

17.10.2016.

 8.30-10,45

 

11.00 -12.30

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

V

 

P

P

P

Ambulanta medicine rada

 

Globalni zdravstveno ekološki problemi

Načela radne medicine rada i okoliša

Osnove toksikologije u ekologiji i medicini rada

Mr.sc. Amila Puzić

Boženka Galić Tirić, dr.med

Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

Utorak

18.10.2016.

8.30-10,45

 

11.00 -12.30

 

12.45- 14.15

 

 

14.30 -16.00

V

 

P

 

V

 

 

S

Ambulanta medicine rada

 

Profesionalne štetnosti: Kemijski čimbenici radnog mjesta;

Praćenje, ocjena ugroženosti i suzbijanje izloženosti kemijskim čimbenicima na radnom mjestu I okolišu

Zdravstveni rizici odabranih profesija

Mr.sc. Amila Puzić

Boženka Galić Tirić, dr.med

 Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

 

 

Srijeda

19.10.2016.

 8.30-10,45

 

11.00 – 12.30

 

12.45 – 14.15 

 

 

14.30  – 16.00

 

V

 

P

 

V

 

 

S

 

Ambulanta medicine rada

 

Profesionalne štetnosti :Fizikani čimbenici  radnog okoliša

Praćenje, ocjena ugroženosti i suzbijanje izloženosti fizikalnim čimbenicima na radnog mjestu i okolišu

Zaštita od djelovanja  čimbenika radnog okoliša: kolektivna i osobna zaštita na radu

Mr.sc. Amila Puzić

 

Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić,

 

 

Četvrtak

20.10.2016.

8,30 -10, 45

 

11.00 – 12.30

12.45 – 14.15

15.00 – 16. 30

V

 

S

S

V

Ambulanta medicine rada

 

Profesionalne bolesti

Bolesti u svezi s radom  i povrede na radu

Ocjena radne sposobnosti

Mr.sc. Amila Puzić

Boženka Galić Tirić, dr.med

Boženka Galić Tirić, dr.med

Petak

21.10.2016.

8.30 – 10.45

 

11.00 – 12.30

12.45 – 14.15

15.00 – 16. 30

 

 

17.00 18.00

V

 

P

P

V

 

 

I

Ambulanta medicine rada

 

Psihologija rada

Reprodukcija i radno mjesto

Promocija zdravlja na radnom mjestu

 

 

Pismeni kolokvij iz Radne medicine

Mr.sc. Amila Puzić

Boženka Galić Tirić, dr.med

 Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

 

 

Subota

22.10.2016.

15.00 –

I

Usmeni ispit Zdravstvena ekologija i radna medicina

Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

Doc.dr.sc. Krunoslav Capak

Napomena: raspored podliježe promjenama u slučaju neplaniranih obveza nastavnika, a studenti će pravovremeno biti obavješteni s novim rasporedom. 


 I. OPĆENAPOMENEOPREDMETUIORGANIZACIJINASTAVE:

Broj sati predavanja : 38

Broj sati seminara :    30

Broj sati vježbi:           22

Ukupan broj sati:      90

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI 

Prof.dr.sc.Jagoda Doko Jelinić, znanstveni savjetnik, voditelj predmeta

Prof.dr.sc. Ivan Vasilj

Doc.dr.sc. Jelena Ravlija

Doc.dr.sc. Krunoslav Capak

Boženka Galić Tirić, dr, med.

S. Šarac, dipl. ing

Mr.sc. Amila Puzić specijalist medicine rada

Mr.sc. Fadil Pašić specijalist medicine rada

U indeks studenti upisuju voditelja predmeta prof.dr.sc. Jagodu Doko Jelinić

NASTAVNA BAZA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Predavanja i seminari održavat će se u  dvorani Medicinskog fakulteta

Vježbe će se održavati u Laboratoriju za ispitavanje zdravstvene ispravnosti namirnica i Laboratoriju za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode  Zavoda za javno zdravstvo, Mostar

 PROVJERA ZNANJA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, položen pismeni je uvjet za pristup na usmeni ispit.

NASTAVNO ŠTIVO

  1. Valić i sur. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA, Medicinska naklada, Zagreb,  2001.
  2. Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Valić F, Mustajbegović J: MEDICINA RADA, Medicinska naklada, Zagreb, 1999.
  3. Ljubičić M, Doko Jelinić J, Capak K. : Zdravstvena ekologija, Medicinski fakultet, Mostar2014, skripta,
  4. Senta A, Pucarin-Cvetković J, Doko Jelinić J. KVANTITATIVNI MODELI NAMIRNICA I OBROKA, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  5. Šarić M, Žuškin E. MEDICINA RADA I OKOLIŠA, (Odabrana poglavlja), Medicinska naklada, Zagreb, 2002.