MIP-Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Katedra za kirurgiju

 

  1. Predmet: Suvremeni principi liječenja cerebrovaskularnih bolesti u neurokirurgiji
  2. Akademska godina:  2017/2018
  3. Godina studija: peta
  4. Termin izvođenja nastave: 19. – 23. 02. 2018.
  5. Organizacija nastave: predavanja, seminari, vježbe
  1. Broj sati nastave prema vrsti nastave: 30 sati

           Predavanja  10  sati;  seminari 6 sati;  vježbe 2×7=14 sati

  1. ECTS bodovi: 1,5
  2. Redoslijed izvođenja nastave: Predavaonica Klinike za kirurgiju;

           vježbe u Odjelu za neurokirurgiju Klinike za kirurgiju SKB Mostar

Redni broj

 

Tema

Broj sati nastave

Vrsta nastave1

Mjesto održavanja nastave2

Potrebna oprema i učila 3

 

Broj  istovremenih skupina4

Posebni uvjeti 5

Nastavnici i suradnici

 

1.

 

UVOD

Modaliteti liječenja spontane subarahnoidne hemoragije

Pon, 19. 02. 2018.

09,00-10,30 sati

Uvodno izlaganje  o epidemiologiji i patofiziologiji, o modalitetima dijagnosticiranja i suvremenim tehnološkim aspektima liječenja, te komplikacijama  spontane subaranoidne hemoragije;

Razmatranje problema cerebralnog vazospazma nakon subarahnoidne hemoragije;

2

P

P

RDP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

 

 

 

 

2.

KIRURŠKO LIJEČENJE SPONTANIH INTRAKRANIJSKIH HEMATOMA

Pon, 19. 02. 2018.

10,45-12,15

Patofiziologija i prevalencija cerebrovaskularnog hemoragijskog inzulta;

Vrste i uzroci nastanka spontanih intrakranijskih hematoma;

Upoznavanje s indikacijama i tehnološkim aspektima kirurškog liječenja bolesnika sa spontanom intrakranijskom hemoragijom

2

S

P

RDP

1

 

 

 

 

Dr. sc. Goran Lakičević

 

3.

Vježbe (1)

19. 02. 2018. (12,30-13,15 sati)

Diskusija o indikacijama za kirurško liječenje krvožilnih mozgovnih promjena uz personalizirani uvid u kliničku sliku, radiološke snimke i  pregled bolesnika

1

V

NRK

 

2

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

Dr. sc. Goran Lakičević

4.

CEREBRALNE ANEURIZME 1

Etiologija, epidemiologija, klinička slika i suvremena dijagnostika

Ut, 20. 02. 2018.

9,00-11,15 sati

Etiologija, epidemilogija i prevalencija cerebralnih aneurizmi;

Raščlamba karakteristične kliničke slike i metoda prosudbe kliničkog stanja bolesnika  nakon rupture cerebralne aneurizme;

Razmatranje suvremenih dijagnostičkih postupaka;

Povijesni razvoj cerebrovaskularne kirurgije;

3

P

P

RDP

1

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

5.

CEREBRALNE ANEURIZME 2

Prognoza i metode kirurškog liječenja

Ut, 20. 02. 2018.

11,30-13,00 sati

Evaluacija indikacijskih čimbenika za pravodobno operacijsko liječenje;

Suvremene metode kirurškog liječenja cerebralne aneurizme;

Moguće opisane komplikacije nakon operacijskog liječenja;

Prognostičke implikacije, prosudba stanja svijesti i uspješnosti kirurškog liječenja cerebralnih aneurizmi;

Suvremene metode konzervativnog i postoperacijskog intenzivnog liječenja i monitoringa; 

2

S

P

RDP

1

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

 

6.

Vježbe (2)

20. 02. 2018. (13,00-13,45 sati)

Diskusija o indikacijama za kirurško liječenje krvožilnih mozgovnih promjena uz personalizirani uvid u kliničku sliku, radiološke snimke i  pregled bolesnika

1

V

NRK

 

2

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

Dr. sc. Goran Lakičević

7.

CEREBRALNE ARTERIOVENSKE ANOMALIJE

Sri, 21. 02. 2018.

09,00-11,15 sati

Izlaganje o etiologiji, epidemiologiji i prevalenciji cerebralnih arteriovenskih anomalija;

Razmatranje oblika narušavanja cerebralne hemodinamike;

Klasifikacija i suvremene dijagnostičke mogućnosti;

Prognostičke implikacije i suvremene metode liječenja

3

P

P

RDP

1

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

 

8.

Vježbe (3)

21. 02. 2018. (11,30-13,00 sati)

Diskusija o indikacijama za kirurško liječenje krvožilnih mozgovnih promjena uz personalizirani uvid u kliničku sliku, radiološke snimke i  pregled bolesnika

2

V

NRK

 

2

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

Dr. sc. Goran Lakičević

9.

ENDOVASKULARNI POSTUPCI U LIJEČENJU MOZGOVNIH KRVOŽILNIH PROMJENA

Čet, 22 . 02. 2018.

9,00-10,30 sati

Osnovni postulati, tehnološki aspekti, metode i vrste ednovaskularnih terapijskih postupaka;

Indikacije za provođenje endovaskularnog terapijskog postupka;

Komparativne prednosti, mogući nedostaci i očekivane komplikacije endovaskularnog terapijskog postupka

2

P

P

RDP

1

 

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

 

10.

Vježbe (4)

22. 02. 2018. (11,00-13,15 sati)

Diskusija o indikacijama za kirurško liječenje krvožilnih mozgovnih promjena uz personalizirani uvid u kliničku sliku, radiološke snimke i  pregled bolesnika

3

V

NRK

 

2

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

Dr. sc. Goran Lakičević

11.

DISKUSIJA I PISMENA PROVJERA ZNANJA

Pet, 23. 02. 2018.

10,00-11,30 sati

2

S

P

 

1

 

Prof. dr. sc.

Bruno Splavski

Mr. sc. Goran Lakičević

2

S

P

 

1

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski

Dr. sc. Goran Lakičević

 

NASTAVNA LITERATURA:

Obvezna literatura:

Paladino Josip: Kompendij neurokirurgije. Naklada Ljevak, Zagreb, 2004. 

Kvesić Ante: Kirurgija. Školska knjiga, Zagreb, 2016.

Dopunska literatura:

Jeličić Ivan: Cerebrovaskularna kirurgija. Školska knjiga, Zagreb, 1985.

Matković Anto, Jeličić Ivan: Neurokirurgija: priručnik za studente i liječnike. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1988.

 

OBLICI I TERMINI PROVJERE ZNANJA

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Ispitni rokovi:  Petak, 23. veljače 2018. 

Prof. dr. sc. Bruno Splavski